Startup-yrittäjyyttä voidaan nyt pitää erityisen trendikkäänä valintana. Kerromme tässä artikkelissa, kuinka eurooppalaiset startup-hautomot toimivat, ja kuinka aloitteleva yrittäjä pääsee hautomon kautta yritystoiminnan alkuun.

Mikä on startup-hautomon tarkoitus?Image result for startup

Startup-hautomo pyrkii tukemaan uutta yrittäjää tämän ottaessa ensimmäisiä askeleitaan yrittäjyyden tiellä. Hautomoissa on tarjolla monenlaisia ohjelmia, joiden kautta uudelle yrittäjälle tarjotaan mahdollisuutta oman liikeideansa hiomiseen. Samalla hän voi mahdollisesti myös koota itselleen sopivaa tiimiä. Jos tavoitteenasi on saada Ely-keskuksen myöntämää käynnistysavustusta yritysideallesi, tulee sinun kuulua hautomoon.

Millaiset yrittäjät voivat ottaa osaa startup-hautomon toimintaan?

Jotta sinut hyväksyttäisiin mukaan startup-hautomon toimintaan, tulee sinulla olla tavoitteena kasvattaa yritystoimintaasi kansainväliselle tasolle. Lisäksi asenteesi tulee olla yrittäjämäinen ja sinulla tulee olla halua kasvuyrittäjäksi ryhtymiseen. Näiden kriteerien lisäksi jokainen hautomo asettaa valitsemilleen yrittäjille myös omia kriteereitään ja ennen kuin teet hautomoon hakemuksen, onkin hyvä tarkistaa, millaisia kriteereitä juuri kyseisellä hautomolla on.

Erityisen tärkeää hautomotoiminta on yrityksen alkuvaiheessa, mutta hautomoiden välillä esiintyy myös toisistaan poikkeavia painopisteitä. Jos kuulut hautomoon, voit hakea käynnistysavustuta Ely-keskukselta. Avustus on 15 000 euron suuruinen.

Ensimmäisessä hautomovaiheessa aletaan hahmottaa yritystä

Aivan ensimmäisessä hautomovaiheessa aletaan hahmotella yritystä. Tässä vaiheessa yrittäjä voi osallistua koulutuksiin ja erilaisiin ohjelmiin joko yksin taikka tiiminsä kanssa. Tässä vaiheessa yrittäjä oppii esimerkiksi ne perustiedot, joita yrityksen perustamiseen tarvitaan. Samalla hän oppii esitystekniikkaa ja saa tilaisuuden hioa liikeideaansa.

Toisessa hautomovaiheessa aletaan rakentaa yritystä

Toiseen hautomovaiheeseen liittyy yrityksen rakentamista. Tässä vaihessa yrittäjän on mahdollista saada hautomosta tukea esimerkiksi yritykselleen sopivan tiimin kasaamiseen. Tiimiä voidaan kasata joko käyttämällä hautomon muita osallistujia taikka hautomon ulkopuolisia toimijoita.

Hautomon kolmannessa vaiheessa pohditaan yrityksen rahoitukseen liittyviä kysymyksiä

Kun päästää hautomotoiminnan kolmanteen vaiheeseen, on aika pohtia yrityksen rahoitukseen liittyviä kysymyksiä. Osa hautomoiden ohjelmista tarjoaa rahoitusta, mutta ne voivat auttaa myös yhdistämään yrittäjän yksityissijoittajien kanssa.

Suomessa toimivat startup-hautomot

Suomessa toimii useita startup-hautomoita. Esimerkiksi Protomo hautomot, Startup Sauna, Aalto Startup Center, Spinno sekä Founders Institute ovat alan aktiivisia toimijoita. Jos haluat mukaan hautomotoimintaan, selvitä aivan ensimmäiseksi, mikä hautomovaihtoehdoista sopii sinulle parhaiten ja lähetä tämän jälkeen hakemuksesi.